Termes i Condicions - Dau Moda

Benvingut al lloc web www.daumoda.com (d’ara endavant “daumoda.com” o “el Web”). L’accés al Web i el seu ús, així com la formalització d’una comanda i la posterior compra dels productes promocionats a través del Web pressuposen la lectura, el coneixement i l’acceptació d’aquests Termes i Condicions d’Ús i Compra (d’ara endavant les “Condicions”).

Per això, li preguem que llegeixi atentament les “Condicions” igual que la resta de documents contractuals vinculats, Avís Legal, Política de Cookies i Política de Privadesa abans d’usar el Web. Si no està d’acord amb les Condicions, no ha d’usar daumoda.com.

Si l’Usuari té alguna pregunta relacionada amb les Condicions pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte. Els productes publicitados a través del Web són comercialitzats i venuts directament per Raquel Cosp Freixa – DAU MODA, amb domicili en la Calle Vilaclosa, 4 de la ciutat de Mollerussa, província de Lleida amb nombre de NIF 52911102Q.

L’Usuari pot contactar amb DAU MODA a través del nostre servei d’Atenció al Client al telèfon (+34) 973 602 623 de dimarts a divendres de 10,00 a 13,30 h. i de 17,30 a 20,30 h. i els dissabtes de 10,00 a 13,30 h. GMT+1 o bé a qualsevol moment per correu electrònic a daumoda@gmail.com o mitjançant el formulari de contacte habilitat a la Web.

1.- Definicions:
1.1. A l’efecte dels presents termes i condicions d’ús s’estableixen les següents definicions:
1.1.1. Web o DAUMODA.COM: El conjunt de pàgines web que configuren el lloc web publicat sota el nom de domini daumoda.com i els seus subdominis.
1.1.2. Usuari: Persona física que ha proporcionat informació personal a través de qualsevol formulari del Web o que accedeix al Web.
1.1.3. DAU MODA: Raquel Cosp Freixa.
1.1.4. Àrea privada: Pàgines del Web l’accés del qual està limitat a Usuaris. A través d’aquesta Àrea l’Usuari pot realitzar comandes i gestionar les seves comandes

2.- Àmbit d’aplicació:
2.1. Mitjançant el present document s’estableixen els termes i condicions que seran aplicable a la realització de comandes dels productes promocionats a través del Web, així com la gestió dels mateixos mitjançant l’apartat de “El meu compte” de l’Àrea Privada.
2.2. DAU MODA ofereix els productes en venda en daumoda.com exclusivament a consumidors finals, entenent com a tals a persones físiques o persones jurídiques (societats) quan la seva actuació mitjançant l’ús del Web sigui amb finalitats diferents dels quals els siguin propis a les seves activitats comercials, empresarials o professionals. Si l’Usuari no és un consumidor final, li convidem a abstenir-te de realitzar cap comanda.
2.3. L’àmbit territorial de les Condicions es limita als països i zones especificats en la Guia de Compra, apartat Enviaments.

3.- Marco contractual:
3.1. El marc contractual que defineix les obligacions i drets de les parts ve configurat per:
3.1.1. Els Termes i condicions d’ús i de Compra
3.1.2. L’Avís legal
3.1.3. La Política de Privadesa
3.1.4. La Política de Cookies
3.2. Tots aquests documents es troben publicats al Web i a l’Àrea Privada i han de ser acceptats expressament per l’Usuari al moment de la creació del seu compte d’usuari.
3.3. Aquests documents incorporen al final dels mateixos la data de la seva última modificació. Qualsevol modificació posterior d’aquests documents es reflectirà per un canvi d’aquesta data que sempre mostrarà l’última versió actualitzada. Si l’Usuari continua utilitzant el Web després d’una modificació d’algun d’aquests documents, DAU MODA, entendrà que l’Usuari accepta el marc contractual establert pel redactat d’aquests nous documents que passaran a substituir als anteriors.
3.4. En cas de conflicte o contradicció entre aquests documents s’estableix el següent ordre de prelació:
1º. Termes i condicions d’ús
2º. Avís legal
3º. Política de privadesa
4º. Política Cookies
3.5. L’Usuari, en acceptar aquests Termes i condicions d’ús i de Compra, garanteix que és major d’edat i que té la capacitat suficient per a això i, per tant, per contractar realitzar comandes i adquirir els productes.

4.- Formalització del Contracte:
4.1. La promoció que DAU MODA realitza a través del Web dels productes que comercialitza té la consideració d’invitació a comprar. A cap moment, l’Usuari ha d’entendre-la com una oferta de venda. En conseqüència, no existirà cap contracte entre l’Usuari i DAU MODA en relació amb cap producte fins que la comanda efectuada per l’Usuari hagi estat expressament acceptat per DAU MODA.
4.2. Per realitzar una comanda, l’Usuari haurà de seleccionar els productes, indicar on vol rebre’ls i procedir al pagament dels mateixos i les despeses corresponents. Una vegada rebut per nosaltres la comanda, l’Usuari rebrà un correu electrònic justificant recepció del mateix (la “Confirmació de Comanda”). La recepció d’aquest correu per l’Usuari no comporta l’acceptació per DAU MODA de la comanda, ja que el mateix constitueix una oferta que l’Usuari fa a DAU MODA per comprar un o més productes.
4.3. Totes les comandes estan subjectes a l’acceptació expressa de DAU MODA. Aquesta acceptació serà comunicada a l’Usuari a través d’un correu electrònic en el qual li confirmarem que la seva comanda ha estat gestionat i els productes del mateix que li seran enviats (la “Confirmació d’Enviament”). Únicament després de la recepció de la Confirmació d’Enviament quedarà formalitzat el contracte per a la compra d’un producte entre l’Usuari i DAU MODA (el “Contracte”).
4.4. Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació d’Enviament. DAU MODA no estarà obligada a subministrar a l’Usuari cap altre producte que pogués haver estat objecte de la comanda remesa per l’Usuari i que no consti en la Confirmació d’Enviament.
4.5. En el cas que l’oferta de l’Usuari no anés acceptada total o parcialment per DAU MODA, DAU MODA reintegrarà a l’Usuari la totalitat de l’import abonat o la part corresponent als productes respecte dels quals no hagi acceptat la comanda. En tots dos casos la devolució de l’import es realitzarà mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada per l’Usuari.

5.- Objecte del Contracte: els Productes
5.1. DAU MODA promociona a través de DAUMODA.COM productes que l’Usuari pot trobar en les tendes de DAU MODA. Tots els productes són 100% autèntics.
5.2. DAU MODA es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes que publicita a través de DAUMODA.COM. En particular, DAU MODA, podrà a qualsevol moment afegir o eliminar productes del Web.
5.3. Les característiques essencials dels productes són presentades en DAUMODA.COM dins de cada fitxa del producte sobre la base de la informació facilitada pel fabricant. Malgrat l’escrupolosa cura posada per DAU MODA en la seva reproducció fidedigna, les imatges i els colors dels productes promocionats a través de DAUMODA.COM podrien, no obstant això, no reflectir fidelment la realitat, a causa de les característiques específiques del navegador d’Internet i de la pantalla utilitzada per l’Usuari o a la naturalesa dels propis productes, especialment, quan en ells s’emprin materials naturals o artesanals.
5.4. Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i DAU MODA vés-la perquè en DAUMODA.COM només es mostren els articles que estan en estoc. Malgrat això, si després de rebre una comanda DAU MODA té dificultats quant al subministrament dels productes demanats o si no queden articles en estoc, DAU MODA es reserva el dret d’informar a l’Usuari sobre l’error i la possibilitat de substituir els productes per uns altres de qualitat i valor igual o superior. Si l’Usuari no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, DAU MODA li reemborsarà qualsevol quantitat que pogués haver abonat prèviament. Aquest reemborsament es realitzarà mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada per l’Usuari.

6.- Preu
6.1. El preu dels productes serà el que s’estipuli a cada moment en DAUMODA.COM, excepte en cas d’error manifest. A pesar que DAU MODA intenta assegurar-se que tots els preus que figuren al Web són correctes, poden existir errors. Si durant la gestió d’una comanda es detectés un error en el preu d’algun dels productes que l’Usuari ha ofert, DAU MODA procedirà a informar-li immediatament donant-li l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-ho. Si DAU MODA no aconsegueix contactar amb l’Usuari, anul·larà la comanda i reemborsarà a l’Usuari íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada per l’Usuari.
6.2. DAU MODA no estarà obligada a subministrar a l’Usuari cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hagi enviat la Confirmació d’Enviament) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per l’usuari com a preu incorrecte. 6.3. Els preus poden canviar a qualsevol moment, però (excepte en l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes pel que fa als quals DAU MODA ja li hagi enviat la Confirmació de Comanda.
6.4. Els preus dels productes estan en euros (€) i inclouen l’IVA corresponent i legalment vigent a cada moment, però exclouen les despeses d’enviament que siguin aplicable i que es detallen en la Guia de Compra, apartat Enviaments. Aquestes despeses s’afegiran al preu dels productes. 6.5. No obstant això, respecte a les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta, Melilla o a un país que es trobi fos de la Unió Europea, el preu dels productes no inclourà l’IVA, ni les despeses d’enviament que siguin d’aplicació detallats en la Guia de Compra, apartat Enviaments, i que s’afegiran a l’import total hagut de. A més, en aquests casos, la duana de cada país i l’empresa de transports, a l’arribada de la comanda, cobrarà a l’Usuari els impostos, aranzels i/o altres despeses de tramitació duanera que puguin correspondre a cada territori. DAU MODA no es fa càrrec de cap d’aquestes despeses i impostos que són responsabilitat exclusiva del comprador.
6.6. Una vegada que l’Usuari hagi seleccionat tots els articles que desitja comprar, aquests s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol·licita.
6.7. Durant el procés de compra i abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. Per a més informació consulti la Guia de Compra. A més, l’Usuari disposa d’un detall de totes les comandes realitzades a l’apartat El meu Compte – Les meves Comandes.
6.8. Les tarifes de les despeses d’enviament poden variar depenent de les promocions que DAU MODA vulgui aplicar en un determinat moment o dels canvis en les tarifes donades per les empreses de transport.

7.- Pagament
7.1. L’Usuari podrà utilitzar els següents mitjans de pagament: Stripe, Visa, Visa Electró, Mastercard, American Express. 7.2. Si l’Usuari opta per efectuar el pagament mitjançant targeta de crèdit, les dades bancàries i de la targeta de crèdit seran transmesos mitjançant un protocol segur i xifrat als proveïdors de serveis de pagament, sense que DAU MODA pugui en cap cas tenir accés a ells i, per tant, tampoc puguin emmagatzemar-los.
7.3. En fer clic en “Stripe” l’Usuari està confirmant que la targeta de crèdit és seva.
7.4. Els pagaments realitzats mitjançant targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, la comanda serà cancel·lada.
7.5. A partir de determinats imports de compra i per garantir la seguretat de l’Usuari, per al pagament amb targeta de crèdit només s’acceptaran transaccionis CES (Comerç Electrònic Segur). Després de verificar que la targeta està adherida al sistema CES, el sistema contactarà amb el Banc que l’ha emès perquè l’Usuari autoritzi la compra. Quan el banc hagi confirmat l’autenticitat, s’efectuarà el càrrec en la targeta. En cas contrari la comanda serà cancel·lada.
7.6. La factura corresponent a la compra a més d’incloure’s en el paquet d’enviament estarà disponible i es podrà visualitzar en DAUMODA.COM a l’apartat El meu compte – Les meves Comandes.

8.- Enviament i lliurament dels productes
8.1. Sense perjudici de l’establert a l’apartat 5 anterior respecte dels productes i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries, DAU MODA enviarà els producte/s relacionats en cada Confirmació d’Enviament en el termini de dies benvolgut i indicat en la Guia de Compra, apartat Enviaments i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a explicar des de la data de la Confirmació de Comanda.
8.2. No obstant això, podrien produir-se retards per raons tals com l’esdeveniment de circumstàncies imprevistes, raons logístiques o de força major. DAU MODA no es fa responsable de retards per les causes abans citades, ni per possibles retards que es puguin generar en les duanes de cada país.
8.3. No obstant això l’anterior, des que DAU MODA tingui coneixement de l’existència d’un retard en el lliurament dels productes, procedirà a informar a l’Usuari.
8.4. En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a DAU MODA, l’Usuari podrà anul·lar la seva comanda d’acord amb el procediment descrit en l’apartat “Devolucions”, com si d’una comanda defectuosa es tractés, això és, sense assumir els costos d’enviament i de devolució, en cas d’existir. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en els quals la comanda hagi estat posat a la disposició de l’Usuari per part de la companyia de transports dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causes imputables a ell.
8.5. DAU MODA es compromet a lliurar els productes en perfecte estat en l’adreça que l’Usuari assenyali en el formulari de comanda. Amb la finalitat d’optimitzar els lliuraments, DAU MODA recomana que s’indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins de l’horari laboral habitual, així com un telèfon de contacte (preferentment un mòbil) per facilitar el lliurament pel transportista davant qualsevol incidència. No s’efectuen lliuraments en dissabtes o diumenges, ni en festius nacionals, autonòmics o locals, ni en apartats postals.
8.6. DAU MODA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça d’enviament introduïda per l’Usuari en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat, hagi estat omesa o canviada durant el trànsit del mateix.
8.7. A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurat” al moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes. Aquest moment és coincident amb el moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a la disposició de l’Usuari o el tercer autoritzat per l’Usuari i que queda registrat a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.
8.8. Al moment del lliurament, l’Usuari haurà de comprovar el bon estat del paquet davant l’empresa de transports que realitzi el lliurament del producte sol·licitat, fent constar en l’albarà de lliurament, si és el cas, qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge (trencament, humitat, embalatge obert o amb la cinta adhesiva desenganxada, etc.) a fi de que DAU MODA pugui cursar la pertinent reclamació a l’empresa de transports caso que el producte, una vegada obert el paquet, presenti qualsevol anomalia. Alternativament, pot optar per rebutjar aquest lliurament i comunicar, en el mateix dia, aquesta circumstància a DAU MODA mitjançant el formulari de contacte.
8.9. DAU MODA no es fa responsable de desperfectes o incidències que puguin presentar els productes com a conseqüència de desperfectes o incidències en l’embalatge que els contenien si aquests últims no s’han fet constar per l’Usuari al moment de signar l’albarà de lliurament al transportista.
8.10. A partir del moment del lliurament del producte a l’Usuari el risc de pèrdua o deterioració del mateix serà a càrrec de l’Usuari.
8.11. DAU MODA li enviarà un e-mail informant de la sortida de la comanda del magatzem. En aquest e-mail també es proporcionarà el nombre d’enviament juntament amb un enllaç a la pàgina web de l’empresa de transports encarregada del lliurament perquè l’Usuari pugui efectuar seguiment d’aquest enviament o, en cas que sorgeixi qualsevol incidència, aquest pugui contactar amb el transportista per resoldre-la.
8.12. Si al moment del lliurament l’Usuari es trobés absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament o, alternativament, on podrà anar a recollir-la.
8.13. Si passats 7 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda no s’hagués concertat el lliurament, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb DAU MODA a través del formulari de contacte indicant aquesta circumstància.
8.14. En cas que no procedeixi així, passats 7 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda o després de 2 intents de lliurament fallits i sempre que la comanda no hagi estat lliurat per causa imputable a DAU MODA, DAU MODA entendrà que l’Usuari desitja desistir del Contracte i ho considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del Contracte, el paquet amb la comanda serà retornat als magatzems de DAU MODA, devent l’Usuari fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de tornada a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats. En conseqüència, DAU MODA retornarà a l’USUARI les quantitats abonades, després d’haver deduït les despeses anteriorment indicades mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada per realitzar la comanda.
8.15. Si no s’ha pogut realitzar el lliurament per extraviament del paquet, DAU MODA es posarà en contacte amb l’Usuari per decidir si cancel·la la comanda i li abona l’import satisfet (cost dels productes i despeses d’enviament), o si torna a enviar una nova comanda, sense cost addicional.

9.- Política de canvis i devolucions
A.- Dret de desistiment:
9.1. L’Usuari té el dret a desistir del Contracte la qual cosa comportarà deixar sense efecte el mateix, sense necessitat de justificar i sense penalització de cap classe dins del termini indicat a continuació.
9.2. DAU MODA amplia el termini per a l’exercici del dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris que és de catorze (14) dies, concedint un termini de vint (20) dies naturals. Aquest termini comença a explicar a partir del dia en què l’Usuari o el tercer designat per ell, adquireixi la possessió material dels productes d’una comanda, és a dir, el lliurament dels mateixos. En el cas que els productes es remetessin a l’Usuari en diverses comandes, l’esmentat termini començarà a explicar a partir del lliurament de l’últim producte.
9.3. Per exercir el dret de desistiment l’Usuari haurà de manifestar la seva decisió de desistir del contracte i, per tant, la seva voluntat de retornar el/els producte/s. Aquesta declaració la podrà realitzar-la a través dels següents canals:
9.3.1. L’apartat “Les meves Comandes” de l’Àrea Privada “El meu Compte”. Una vegada allí, l’Usuari haurà de seleccionar la comanda que conté el/ els article/s a retornar i sol·licitar la devolució, o.
9.3.2. Poniéndose en contacto con DAU MODA a través del servicio de Atención al Cliente al teléfono (+34) 973 602 623 de martes a viernes de 10,00 a 13,30 h. y de 17,30 a 20,30 h. y los sábados de 10,00 a 13,30 h. GMT+1, , o.
9.3.2. Posant-se en contacte amb DAU MODA a través del servei d’Atenció al Client al telèfon (+34) 973 602 623 de dimarts a divendres de 10,00 a 13,30 h. i de 17,30 a 20,30 h. i els dissabtes de 10,00 a 13,30 h. GMT+1, o 9.3.3. Enviant un e-mail a daumoda@gmail.com adjuntant el model de desistiment al com pot accedir clicant aquí i indicant en l’assumpte DEVOLUCIÓ.
B.- Conseqüències de l’exercici del dret de desistiment
9.4. Durant el termini indicat anteriorment l’Usuari podrà retornar tots o qualsevol dels productes d’una comanda a DAU MODA i DAU MODA haurà de reintegrar-li les quantitats abonades, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual es comuniqui a DAU MODA la seva decisió de desistir del Contracte.
9.5. Les quantitats objecto de reemborsament es reintegraran utilitzant la mateixa forma de pagament emprada per l’Usuari al moment de tramitar la comanda al com pertanyen els productes objecto de devolució.
9.6. No obstant això l’anterior, DAU MODA podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
9.7. L’Usuari haurà de retornar els productes, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què comuniqui a DAU MODA la seva decisió de desistiment del Contracte:
9.7.1. En qualsevol de les tendes de DAU MODA presentant la factura remesa juntament amb els productes, o
9.7.2. A través del transportista que li indiqui DAU MODA o
9.7.3. Mitjançant la contractació d’un transportista seleccionat per l’Usuari
9.8. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns mitjançant transportista i li lliura el/els producte/s abans que hagi conclòs aquest termini, independentment que DAU MODA ho/s hagi rebut.
9.9. Tret que l’USUARI realitzi la devolució en les tendes DAU MODA o si es tracta de mercaderia defectuosa o errònia, haurà d’assumir el cost directe de devolució dels productes. En la Guia de Compra, apartat Devolucions es detallen els costos de recollida de la devolució en funció de la zona/país de recollida de la mateixa.
9.10. Solament l’Usuari serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.
C.- Gestió de la devolució
9.11. Després de la recepció de la sol·licitud, DAU MODA remetrà un email a l’Usuari confirmant-li aquesta recepció i recordant-li les instruccions a seguir per efectuar la devolució. Opcionalment per al cas que la devolució es realitzi a través de les empreses de transport contractades per DAU MODA a més d’aquestes instruccions l’Usuari, també, podria rebre com a arxius adjunts a l’indicat e-mail:
9.11.1. Una etiqueta de recollida de l’empresa de transport que haurà de ser impresa per l’Usuari i pegada de manera visible sobre el paquet, per procedir a la seva recollida pel transportista.
9.11.2. Una factura proforma (per motius duaners i en cas que la devolució s’efectuï des de Canàries, Ceuta, Melilla o un país no pertanyent a la UE) que haurà de ser impresa per l’Usuari i lliurada en mà al transportista juntament amb el paquet a retornar.
9.12. Una vegada rebut l’e-mail amb aquestes instruccions, els articles han de ser lliurats al transportista en un termini màxim de 7 dies hàbils explicats a partir de l’endemà a la recepció de l’esmentat e-mail. DAU MODA es reserva el dret de desestimar les devolucions que no siguin lliurades al transportista dins del termini indicat o no rebi els productes en el termini de catorze (14) dies naturals a explicar a partir de la recepció de l’e-mail confirmant la seva petició de devolució, quan l’Usuari hagi optat pel lliurament en una tenda de DAU MODA, tret que la demora en la devolució sigui imputable a DAU MODA.
9.13. Les devolucions dels productes que no es facin en les tendes de DAU MODA han de ser efectuades per l’Usuari a través de les nostres empreses de transports. Malgrat l’anterior, l’Usuari pot optar per organitzar una devolució a través d’altres mitjans diferents als nostres transportistes i/o amb un procediment diferent a l’indicat. En aquest cas:
9.13.1. Haurà de remetre el/els producte/s a retornar a la següent adreça:
RAQUEL COSP FREIXA – DAU MODA.
C/Vilaclosa, 4
25230 – Mollerussa (Espanya)
9.13.2. L’Usuari haurà d’abonar directament al transportista seleccionat els costos de transport d’aquesta devolució, així com qualsevol altra despesa, aranzel o impost en què pugui incórrer com a conseqüència del citat transport i pas o demora per alguna Duana. 9.13.3. L’Usuari assumeix i es responsabilitza de qualsevol risc, demora, sinistre, desperfecte o pèrdua, que puguin sofrir els productes retornats fins al lliurament dels mateixos a DAU MODA.
9.14. Després d’haver rebut els productes DAU MODA procedirà al seu examen i a confirmar a l’Usuari el seu dret a reemborsament de les quantitats abonades. Es procedirà al reintegrament de les quantitats abonades per l’Usuari quan els productes que es retornin estiguin en les mateixes condicions en què es van rebre. No s’efectuarà cap reemborsament si els articles que es desitgen retornar:
9.14.1. Han estat usats més enllà de la mera obertura dels mateixos i la verificació de les característiques i la qualitat dels mateixos. 9.14.2. No estiguin en perfecte estat i en les mateixes condicions en les quals van ser lliurats. Això comporta que els productes no hagin estat utilitzats, alterats o rentats i que posseeixin totes les seves etiquetes adherides com l’estaven en origen i amb el seu embalatge original.
9.14.3. No són retornats usant la mateixa caixa protectora de cartró en què ha estat rebuts per protegir el producte, o en defecte d’això, en una caixa protectora similar amb la finalitat de que el producte arribi al nostre magatzem amb les màximes garanties de conservació possibles. 9.14.4. No són retornats en un únic paquet/envio tots els productes d’una mateixa comanda.
9.15. D’acord amb l’indicat anteriorment, DAU MODA abonarà a l’Usuari la quantitat pagada per aquest, havent deduït les despeses del transport de recollida de la devolució
9.16. La devolució a l’Usuari dels imports que li corresponguin, segons l’establert anteriorment en aquest apartat, s’efectuarà en un termini màxim de catorze (14) dies. DAU MODA remetrà a l’Usuari un e-mail informant de la realització de l’abonament.
9.17. L’Usuari haurà de tenir en compte que l’abonament en la targeta de crèdit depèn sempre de la seva Entitat Financera.
D.- Productes exclosos del dret de desistiment
9.18. Donada la naturalesa de determinats articles, l’Usuari no tindrà dret a desistir del contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun dels productes següents:
9.18.1. Articles personalitzats.
9.18.2. Articles de bany o llenceria.
I.- Canvis
9.19. L’Usuari podrà efectuar un canvi d’un article per un altre en un termini màxim de 20 dies naturals des de la data de lliurament. Per a això podrà
9.19.1. Procedir a la devolució del producte que posseeix i efectuar una nova comanda, o
9.19.2. Dirigir-se a qualsevol de les tendes de DAU MODA presentant la factura que haurà rebut juntament amb l’enviament.
9.20. Serà aplicable als canvis l’establert en els paràgrafs anteriors per a les devolucions de productes
F.- Devolució de productes defectuosos
9.21. En els casos en què l’Usuari consideri que al moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el Contracte, haurà de posar-se en contacte amb DAU MODA de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte i de la comanda, així com el motiu de la disconformitat indicant el dany, tara, etc. i si desitja la substitució del producte o el reemborsament de les quantitats abonades.
9.22. A partir de la recepció del citat formulari per DAU MODA, és possible que contactem directament amb l’Usuari per recaptar informació addicional o que directament li remetem un e-mail on li indicarem la forma de procedir.
9.23. La devolució del producte defectuós es gestionarà de la mateixa manera que les devolucions com a conseqüència de l’exercici del dret de desistiment.
9.24. Després de la recepció del producte, DAU MODA procedirà a verificar l’estat del producte. A continuació, DAU MODA li comunicarà per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del producte segons el sol·licitat per l’Usuari. Tant el reemborsament, com la substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels catorze (14) dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.
9.25. Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per lliurar-li l’article. Els costos de devolució seran assumits per DAU MODA. El reintegrament de les quantitats abonades s’efectuarà utilitzant la mateixa forma de pagament que va usar l’Usuari per tramitar la comanda.
9.26. En el cas que s’opti per la substitució, DAU MODA assumirà tant les despeses de devolució del producte defectuós, com els de enviament de nou del producte.
9.27. Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

10.- Atenció al Client i Reclamacions
10.1. Per a qualsevol aclariment, incidència, comentari o suggeriment o reclamació, l’Usuari pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de DAU MODA, ben cridant telefònicament al (+34) 973 602 623 de dimarts a divendres de 10,00 a 13,30 h i de 17,30 a 20,30 h. i els dissabtes de 10,00 a 13,30 h. GTM+1, bé per correu electrònic a daumoda@gmail.com, bé a través del formulari de contacte existent en DAU MODA.COM
10.2. En el cas que el que comuniqui a DAU MODA sigui una reclamació, a continuació de la recepció de la mateixa DAU MODA li remetrà mitjançant correu electrònic el codi identificador de la reclamació, així com un justificant de la mateixa.
10.3. DAU MODA haurà de resoldre la reclamació en el termini d’un mes a explicar a partir de la remissió del justificant de la reclamació.

11.- Delimitació responsabilitat
11.1. Tret que expressament es disposi el contrari en les Condicions o per imperatiu legal no s’admetés la limitació de responsabilitat, la responsabilitat de DAU MODA per danys i perjudicis a l’Usuari en relació amb qualsevol producte adquirit en DAUMODA.COM estarà limitada estrictament al preu pagat per aquest producte.
11.2. En la mesura en què legalment es permeti, i tret que en les Condicions es disposi el contrari, DAU MODA no assumirà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
11.2.1. pèrdues d’ingressos o vendes.
11.2.2. pèrdua de negoci.
11.2.3. lucre cessant o pèrdua de contractes.
11.2.4. pèrdua d’estalvis previstos.
11.2.5. pèrdua de dades.
11.2.6. pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina.
11.3. Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren al Web se subministren “com a cos cert ” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, atès que DAU MODA només admet acceptar comandes d’Usuaris que ostentin la condició de consumidor i usuari, DAU MODA està obligada a lliurar-li articles que siguin conformes amb el Contracte, responent enfront de l’Usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del producte. S’entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que
11.3.1. s’ajustin a la descripció realitzada per DAU MODA i posseeixin les qualitats que s’hagin presentat al Web,
11.3.2. siguin aptes per als usos al fet que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i
11.3.3. presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin fundadamente esperables.
11.4. Els productes que DAU MODA comercialitza, especialment els productes d’artesania, sovint poden presentar les característiques dels materials naturals que s’utilitzen en la seva fabricació. Aquestes característiques, tals com a variació en les vetes, en la textura, en els nusos i en el color, no tindran la consideració de defectes o tares. Al contrari, ha de comptar-se amb la seva presència i apreciar-les. DAU MODA únicament selecciona productes de màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l’aparença individual del producte.
11.5. Amb l’abast que permeti la llei, DAU MODA exclou totes les garanties, excepte aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.
11.6. El que es disposa en la present clàusula no afectarà als seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

12.- Obligacions de l’Usuari
12.1. Mitjançant l’acceptació de les Condicions i l’ús del Web, així com la tramitació d’una comanda l’Usuari es compromet a:
12.1.1. Fer ús del Web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
12.1.2. No realitzar cap comanda fraudulenta o fals. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole DAUMODA.COM estarà autoritzada a anul·lar-ho i informar a les autoritats pertinents.

13.- Durada del Contracte
13.1. La durada de cadascun dels Contractes que es formalitzin entre l’Usuari i DAU MODA s’establirà a partir de la data d’acceptació de la comanda, fins al lliurament a plena satisfacció de l’Usuari, és a dir, una vegada transcorreguts els terminis establerts en la Política de devolucions.
13.2. La vigència de les Condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per DAU MODA com a conseqüència d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o de la pràctica empresarial.

14.- Resolució o Extinció del Contracte
14.1. El Contracte i les Condicions quedaran resolts:
14.1.1. Per l’incompliment total o parcial de qualsevol dels Pactes del Contracte o de les Condicions per una de les Parts.
14.1.2. En el cas d’un Contracte, pel compliment per les Parts de les seves obligacions.
14.1.3. Per extinció de la personalitat jurídica de Raquel Cosp Freixa – DAU MODA.
14.1.4. Si l’Usuari tanqui el seu compte d’usuari.
14.1.5. Si DAU MODA cessa en la comercialització dels productes a través de DAUMODA.COM
14.2. En el cas que la causa de resolució sigui el tancament del compte d’usuari o l’extinció de la personalitat jurídica de DAU MODA o el cessament de les seves activitats a través del Web, les Parts es comprometen a gestionar la comanda fins a la seva completa execució.

15.- Força Major
15.1. Cap de les parts serà responsable de l’incompliment o compliment defectuós o tardà de les seves obligacions en virtut d’aquestes Condicions si aquest incompliment o compliment defectuós o tardà té el seu origen en successos que no haguessin pogut preveure’s, o que, previstos, fossin inevitables, tals com els supòsits de força major o cas fortuït com els desastres naturals, la guerra, l’estat de lloc, les alteracions d’ordre públic, el tall de subministrament elèctric o del servei de comunicacions electròniques, o qualsevol altra mesura excepcional adoptada per les autoritats administratives o governamentals.

16.- Notificacions
16.1. Quan la normativa aplicable exigeixi que parteix de la informació o comunicacions que DAU MODA li enviï siguin per escrit, mitjançant l’ús del Web, l’USUARI accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb DAU MODA siguin electròniques, via correu electrònic, via avisos publicats al Web. A efectes contractuals, l’Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte o notificació, informació i altres comunicacions que DAU MODA li enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.
16.2. Les notificacions que l’Usuari ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte. Conformement al que es disposa en el primer paràgraf de la present clàusula i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.
16.3. S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin al Web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta.
16.4. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va anar degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor i que no ha estat retornat pel webmaster.

17.- Cessió de drets i obligacions
17.1. El Contracte és vinculant tant per DAU MODA, com per a l’Usuari, així com per als seus respectius successors, cessionaris i causahabientes.
17.2. L’Usuari no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix o de les Condicions, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.
17.3. DAU MODA podrà transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, a qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com a tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

18.- Renúncia
18.1. La falta de requeriment per DAU MODA del compliment estricte per part de l’Usuari d’alguna de les obligacions assumides per l’Usuari en virtut d’un Contracte o de les presents Condicions o la falta d’exercici per DAU MODA dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni limitació alguna en relació amb dites dretes o accions ni li exonerarà a l’Usuari de complir amb tals obligacions.
18.2. Cap renúncia per part de DAU MODA a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.
18.3. Perquè qualsevol renúncia de DAU MODA a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte faci efecte, haurà de ser designada com a tal renúncia i haurà de ser formalitzada i comunicada a l’Usuari per escrit.

19.- Nul·litat Parcial
19.1. Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte, anessin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

20.- Acord Íntegre
20.1. Les Condicions i tot document al fet que es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i DAU MODA en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre l’Usuari i DAU MODA verbalment o per escrit.
20.2. L’Usuari i DAU MODA es reconeixen mútuament haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat a cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d’aquest Contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.
20.3. Ni l’Usuari, ni DAU MODA disposarà d’acció enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s’hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció que disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa en les Condicions.

21.- Legislació i Jurisdicció
21.1. Les Condicions es regeixen per la legislació espanyola.
21.2. Els Usuaris i DAUMODA.COM, amb expressa renúncia del seu fur en la mesura en què la legislació vigent així l’hi permeti, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquestes Condicions als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

22.- Idioma
22.1. Aquests Termes i condicions d’ús es troben redactats espanyol.

23.- Registre del contingut dels Termes i condicions d’ús
23.1. DAUMODA.COM portarà un registre de totes les versions dels Termes i condicions d’ús.

24.- Nota informativa en compliment de l’Art. 14.1 REGLAMENT (UE) Nº 524/2013
24.1. D’acord amb l’article 14.1 del Reglament (UE) Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE DAU MODA li informa que la Comissió ha desenvolupat i gestiona una plataforma de resolució de litigis en línia a la qual poden accedir a través d’aquest enllaç
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Última modificacificació: 16 d’Agost de 2017.

0

Cistella de la compra